KidstaffСоветчица

Поиск по базе знаний

Спрашивайте и получайте ответ пользователей

В садик, школу без прививок по закону

Может для кого-то эта информация будет полезна.  

Вот тот один единственный из законов Украины, который запрещает непривитым детям посещать детские учреждения:

Закон України „ Про захист населення від  і нфекційних хвороб ":

 • Ст.15                             Д ітям, які   не   отримали   профілактичних   щеплень   згідно     з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється,

Однако ряд других законов (и в первую очередь   Конституция , имеющая   найвищу юридичну силу  - ст.8. На нее и надо ссылаться в первую очередь) устанавливает безусловное право на образование для   каждого  ребёнка:


Конституція України :

 • Ст.53                               Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Рішення Конституційного Суду України  вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:

 • доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту ... означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

Закон України „ Про охорону дитинства ":

 • Ст.19                   Кожна дитина має право на освіту.

Закон України „ Про загальну середню освіту ":

 • Ст.2                ...забезпечення права громадян на   доступність   і   безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • Ст.6                ...громадянам України   незалежно   від ...переконань... або     інших     ознак   забезпечується   доступність   і   безоплатність здобуття   повної   загальної   середньої   освіти ...

Закон України „ Про дошкільну освіту ":

 • Ст.2                ... забезпечення права   дитини   на   доступність   і   безоплатність здобуття дошкільної освіти;
 • Ст.6                ... доступність для     кожного   громадянина   освітніх   послуг,   що надаються системою дошкільної освіти...

Закон України „ Про   освіту ":

 • Ст.3        Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних   навчальних   закладах   незалежно   від ... світоглядних переконань...стану здоров'я та інших обставин.
 • Ст.6        Основними принципами освіти в Україні є: доступність   для   кожного   громадянина   усіх   форм   і     типів освітніх послуг, що надаються державою;

Перший Протокол до   Конвенції про захист прав і основних свобод людини :

 • Ст.2               Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.

Конвенція про права дитини :

 • Ст.28         1. Держави-учасниці визнають право   дитини   на   освіту,   і   з метою   поступового   досягнення   здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: ...а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту.

Загальна декларація прав людини :

 • Ст.26           1. Кожна людина має право   на   освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права :

 • Ст.13             1. Держави,   які беруть участь у цьому Пакті,   визнають право кожної людини на освіту.
 •       2.а) початкова освіта повинна бути обов'язкова
 •             b) середня     освіта повинна   бути   відкрита   і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних   заходів.

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти :

 • Ст.1              1. ... выражение "дискриминация" охватывает всякое   различие,   исключение,   ограничение   или   предпочтение   по признаку ...     убеждений ...   которое   имеет   целью   или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования, и, в частности:
  •         а. Закрытие   для   какого-либо   лица   или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа.

Кроме того, ряд законов защищает граждан Украины от дискриминации, связанной с убеждениями или состоянием здоровья:

Конституція України :

 • Ст.24             Громадяни   мають   рівні   конституційні   права   і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками ...переконань... або іншими ознаками.

Закон України „ Основи законодавства України про охорону здоров'я ":

 • Ст.6                                   Кожний громадянин України має право на охорону   здоров'я,   що передбачає: ... и)   правовий   захист     від       будь-яких       незаконних       форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод :

 • Ст.14(1)                     Здійснення прав   і   свобод гарантується   без будь-якої дискримінації за ознакою ...переконань...   або     інших обставин.

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод :

 • Ст.1               1. Здійснення       будь-якого     передбаченого     законом     права забезпечується без дискримінації за будь-якою   ознакою,   наприклад за ознакою ...переконань... або за іншою ознакою.
 •                             2. Ніхто   не   може   бути   дискримінований   будь-яким   органом державної   влади   за будь-якою   ознакою,   наприклад   за тими,   які зазначено в пункті 1.

Конвенція про права дитини :

 • Ст.2             1.   Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини.
 •                          2. Держави-учасниці   вживають   всіх   необхідних   заходів   для забезпечення   захисту   дитини   від   усіх   форм   дискримінації   ... на підставі ... висловлюваних поглядів чи переконань дитини,   батьків дитини,   законних опікунів чи інших членів сім'ї.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини ( Конвенція про права людини та біомедицину ):

 • Ст.1                                   Сторони цієї Конвенції захищають гідність і   тотожність   всіх людей   та   гарантують кожній особі - без дискримінації - повагу до її   недоторканості   та   інших   прав     і     основних     свобод     щодо застосування біології та медицини.

Загальна декларація прав людини :

 • Ст.19             Кожна людина   має   право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;   це право включає свободу   безперешкодно   дотримуватися своїх   переконань

Європейська соціальна хартія

 • Ч.1                     11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я.


20 сентября 2013 в 01:09
Отвечать в темах на Cоветчице можно только зарегистрированным пользователям. Зарегистрируйтесь, а если Вы уже зарегистрированы — авторизируйтесь
Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации.
1 margoritamarg...
20 сентября 2013 в 01:12
Спасибо, в понедельник пойдем с этой инфо в садик
Трусиковед
2 Трусиковед
20 сентября 2013 в 01:13
вот только недавно об этом говорили, и кто-то из мин.освиты сказал, мол, что можете нанимать частных преподавателей, если не хотите ребенка прививать(
3 Xtravaganza
20 сентября 2013 в 01:15 Ответ для Трусиковед
Цитата:
вот только недавно об этом говорили, и кто-то из мин.освиты сказал, мол, что можете нанимать частных преподавателей, если не хотите ребенка прививать(


серьезно? а что - у нас частные преподы имеют аккредитацию и лицензии?
тогда без проблем. но мы, увы, не Европа... и не Америка.
4 batbest
20 сентября 2013 в 01:16
Спасибо. Ползная инфо!
5 lollik (автор)
20 сентября 2013 в 01:18
Вот еще для садиков и школ:

Порядок приёма детей в детский сад установлен соответствующим Положением:

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305

ПОЛОЖЕННЯ про дошкільний навчальний заклад

6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров´я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
12. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись: ... на підставі медичного висновку про стан здоров´я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
... Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов´язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
13. Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визначається засновником (власником).
Порядок приёма детей в школу устанавливается законом:

Закон України „Про загальну середню освіту’

Ст. 18. Зарахування учнів

2. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).


Как видим, в обоих случаях:

Непосредственно наличие прививок не отмечено как необходимое условие приёма ребёнка. Таким необходимым условием является наличие медицинской справки о состоянии здоровья, т.е. справки о том, болен ребёнок или здоров в данный момент. Совершенно очевидно, что отсутствие прививок само по себе не означает болезни ребёнка.
 • Благодарочка 3
6 ladyboss
20 сентября 2013 в 01:19
а у нас все прошло нормально, малая вообще без прививок, 2 день ходим в садик, принесла только отказ пожизненій от прививок из поликлиники, заведующая позудела, приняла и в садике отказ от прививок,я покивала что осознаю весь риск не привитого ребенка (не стала ей рассказывать о реальном риске от прививок)... и все... ходим в садик. Девочки, НЕ ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВОК СВОИМ ДЕТЯМ.... я родила в 32, темой прививок интересовалась с 25, говорила и с врачами и професорами, и приняла для себя окончательное решение НЕТ ПРИВИВКАМ
 • Благодарочка 11
Оле Лукойе
7 Оле Лукойе
20 сентября 2013 в 01:19 Ответ для Трусиковед
Цитата:
вот только недавно об этом говорили, и кто-то из мин.освиты сказал, мол, что можете нанимать частных преподавателей, если не хотите ребенка прививать(
ну тогда мин. освиты и должны оплачивать этих преподавателей
Бойцовская
8 Бойцовская
20 сентября 2013 в 02:23
Спасибо, нужная темка!
9 Vlada-Maria
20 сентября 2013 в 06:23
Мы тоже - отказники, в садик пошли без проблем. В добавок к приведенным документам: существует принцип ’верховеннства права’, согласно которому Конституция и решение Конституционного Суда имеют высшую силу, подлежат безусловному исполнению на всей территории Украины и автоматически нивелируют те законы и подзаконные акты, которые им противоречат.
Если Вас начинают футболить по инстанциям: Вам не нужна санстанция и еще прочая дребедень. Проходите комиссию наравне с другими детками, потом с листком здоровья и заявлением об отказе (есть даже утвержденный образец отказа, разосланный МОЗ во все медучреждения)идете к участковой, которая должна подписать его, потом заведующая подписывает и ставит печать. Заявление должно быть в трех экземплярах: один вклеивается в карточку ребенку, второй - подшивается в специальную папку ’Отказники’ у заведующей, третий - в тетрадку, с которой ребенок идет в садик. Помните: единственной причиной, по которой ребенку можно отказать в посещении дошкольного и школьного учреждения, являются медицинские противопоказания. Отсутствие прививок таковыми не являются. Если Вас начинают пускать по кругу, сразу говорите, что идете прямиком в прокуратуру и пишите заявление о нарушении врачом или заведующей (смотря кто артачится) конституционных прав Вашего ребенка. Только в прокуратуру, никакие другие инстанции - они только будут Вас крутить по кругу и давать отписки! Если думаете, что Вас легко отшить фразой ’мест нет’, то знайте: информация о наличии свободных мест ежемесячно подается в письменном виде в управления образования, ведется их учет и как только Вам такое говорят - тут же предупреждаете, что подаете письменный ’запит на публічну інформацію’. Как правило, после озвучивания, что будет письменный запрос, места тут же ’находятся’. Легче с этим в тех городах, где есть электронная запись - там все видно сразу. И еще, желательно в садиковскую тетрадку вклеить еще одно заявление, которым Вы запрещаете какие-либо медицинские вмешательства в организм Вашего ребенка без Вашего ведома и присутсвия, за исключением случаев неотложной медицинской помощи.
 • Благодарочка 10
10 алена роз.
20 сентября 2013 в 07:35 Ответ для Vlada-Maria
Цитата:
Мы тоже - отказники, в садик пошли без проблем. В добавок к приведенным документам: существует принцип ’верховеннства права’, согласно которому Конституция и решение Конституционного Суда имеют высшую силу, подлежат безусловному исполнению на всей территории Украины и автоматически нивелируют те законы и подзаконные акты, которые им противоречат. Если Вас начинают футболить по инстанциям: Вам не нужна санстанция и еще прочая дребедень. Проходите комиссию наравне с другими детками, потом с листком здоровья и заявлением об отказе (есть даже утвержденный образец отказа, разосланный МОЗ во все медучреждения)идете к участковой, которая должна подписать его, потом заведующая подписывает и ставит печать. Заявление должно быть в трех экземплярах: один вклеивается в карточку ребенку, второй - подшивается в специальную папку ’Отказники’ у заведующей, третий - в тетрадку, с которой ребенок идет в садик. Помните: единственной причиной, по которой ребенку можно отказать в посещении дошкольного и школьного учреждения, являются медицинские противопоказания. Отсутствие прививок таковыми не являются. Если Вас начинают пускать по кругу, сразу говорите, что идете прямиком в прокуратуру и пишите заявление о нарушении врачом или заведующей (смотря кто артачится) конституционных прав Вашего ребенка. Только в прокуратуру, никакие другие инстанции - они только будут Вас крутить по кругу и давать отписки! Если думаете, что Вас легко отшить фразой ’мест нет’, то знайте: информация о наличии свободных мест ежемесячно подается в письменном виде в управления образования, ведется их учет и как только Вам такое говорят - тут же предупреждаете, что подаете письменный ’запит на публічну інформацію’. Как правило, после озвучивания, что будет письменный запрос, места тут же ’находятся’. Легче с этим в тех городах, где есть электронная запись - там все видно сразу. И еще, желательно в садиковскую тетрадку вклеить еще одно заявление, которым Вы запрещаете какие-либо медицинские вмешательства в организм Вашего ребенка без Вашего ведома и присутсвия, за исключением случаев неотложной медицинской помощи.


cпасибо))))
Живчик-счастливчик
11 Живчик-счастливчик
20 сентября 2013 в 09:00 Ответ для Vlada-Maria
Цитата:
Мы тоже - отказники, в садик пошли без проблем. В добавок к приведенным документам: существует принцип ’верховеннства права’, согласно которому Конституция и решение Конституционного Суда имеют высшую силу, подлежат безусловному исполнению на всей территории Украины и автоматически нивелируют те законы и подзаконные акты, которые им противоречат. Если Вас начинают футболить по инстанциям: Вам не нужна санстанция и еще прочая дребедень. Проходите комиссию наравне с другими детками, потом с листком здоровья и заявлением об отказе (есть даже утвержденный образец отказа, разосланный МОЗ во все медучреждения)идете к участковой, которая должна подписать его, потом заведующая подписывает и ставит печать. Заявление должно быть в трех экземплярах: один вклеивается в карточку ребенку, второй - подшивается в специальную папку ’Отказники’ у заведующей, третий - в тетрадку, с которой ребенок идет в садик. Помните: единственной причиной, по которой ребенку можно отказать в посещении дошкольного и школьного учреждения, являются медицинские противопоказания. Отсутствие прививок таковыми не являются. Если Вас начинают пускать по кругу, сразу говорите, что идете прямиком в прокуратуру и пишите заявление о нарушении врачом или заведующей (смотря кто артачится) конституционных прав Вашего ребенка. Только в прокуратуру, никакие другие инстанции - они только будут Вас крутить по кругу и давать отписки! Если думаете, что Вас легко отшить фразой ’мест нет’, то знайте: информация о наличии свободных мест ежемесячно подается в письменном виде в управления образования, ведется их учет и как только Вам такое говорят - тут же предупреждаете, что подаете письменный ’запит на публічну інформацію’. Как правило, после озвучивания, что будет письменный запрос, места тут же ’находятся’. Легче с этим в тех городах, где есть электронная запись - там все видно сразу. И еще, желательно в садиковскую тетрадку вклеить еще одно заявление, которым Вы запрещаете какие-либо медицинские вмешательства в организм Вашего ребенка без Вашего ведома и присутсвия, за исключением случаев неотложной медицинской помощи.
Живчик-счастливчик
12 Живчик-счастливчик
20 сентября 2013 в 09:00
спасибо за такой совет!!!
13 Paprotskaya
20 сентября 2013 в 09:28
В сад мы со старшим попали без проблем, в старшую группу уже перешли. В следующем году школа, что там будет - не знаю. Боюсь, что придется побороться. Спасибо большое за полезную информацию.
14 sanaroksana
22 сентября 2013 в 11:13
спасибо
Неправдиша
15 Неправдиша
06 ноября 2013 в 22:10
спасибо
Совет закрыт